Nr postępowania DZ/UD/341/101/12

Remont nawierzchni chodnika w ul. Krośnieńskiej w Poznaniu (na odc. od ul. Jawornickiej do ul. Bełchatowskiej)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 78.504,50 zł.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 82,86; ? oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr. 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,48; ? oferta nr 3 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100; ? oferta nr 4 ? Wiesława Pastuszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma ?LEX? Wiesława Pastuszek, ul. Miła 1, 75-125 Koszalin, liczba uzyskanych punktów: 65,49; ? oferta nr 5 - Piotr Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pita-Bud, os. 40 lecia PRL 2/4, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 80,37. ? oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 75,20. ? oferta nr 7 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,30.
Data zamieszczenia informacji