Nr postępowania DZ/UI/341/110/12

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Błażeja Przynogę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NIKO - TECH, ul. Długa 22/2, 64-300 Nowy Tomyśl, z ceną brutto dla: części 1 ? 11.340,00 PLN, części 2 ? 11.340,00 PLN, części 3 ? 14.040,00 PLN, część 4 ? 14.040,00 PLN, część 5 ? 14.040,00 PLN. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? S.C., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 4 ? 44,87; - oferta nr 2 złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 5 ? 43,20; - oferta nr 3 złożona przez Pawła Friebe prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe ?ECOR?, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów dla: części 1 ? 84,01; części 2 ? 67,54; części 3 ? 39,91; części 4 ? 43,90; części 5 ? 35,12. - oferta nr 4 złożona przez Marka Friebe prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno ? Transportowe ORDO, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów dla: części 1 ? 54,88; części 2 ? 48,78; części 3 ? 32,52; części 4 ? 35,12; części 5 ? 30,28. - oferta nr 5 złożona przez ?ALKOM? Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: części 1 ? 57,14; części 2 ? 57,14; części 3 ? 57,14; części 4 ? 57,14; części 5 ? 57,14. - oferta nr 6 złożona przez Błażeja Przynogę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NIKO - TECH, ul. Długa 22/2, 64-300 Nowy Tomyśl, liczba uzyskanych punktów dla: części 1 ? 100; części 2 ? 100; części 3 ? 100; części 4 ? 100; części 5 ? 100. - oferta nr 7 złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI ? Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 5 ? 55,56.
Data zamieszczenia informacji