Nr postępowania DZ/IB/341/111/12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Katowickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML?, os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań, z ceną brutto: 42.435,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Piotr Urbański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HIGHWAY, ul. Jeleniogórska 18/14, 80 - 180 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 17,60; - Oferta nr 2: Rajmund Liberski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?RAL? Projektowanie ? Konsulting, ul. Podgórna 99a, 65-246 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 52,19; - Oferta nr 3: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 61,61; - Oferta nr 4: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 44,23; - Oferta nr 5: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 43,67; - Oferta nr 6: Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML?, os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - Oferta nr 7: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,42; - Oferta nr 8: ?Biuro Inżynierii Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. jawna?, os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 53,32; - Oferta nr 9: Konsorcjum firm: Szymon Kosmalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA ? PROJEKT, ul. Polanka 20d/10, 61-131 Poznań (lider konsorcjum) oraz Piotr Kuciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Usługowe BAMP, Kamionki, os. Kresowe 5, 62-023 Gądki (partner konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 60,63; - Oferta nr 10: Renata Rystał-Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK PROJEKT, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,18; - Oferta nr 11: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,57; - Oferta nr 12: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 44,12; - Oferta nr 13: SD PROJEKT Mikołajczyk, Cyrkiel, Jasiukiewicz s.c., ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,42; - Oferta nr 14: NAP?PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 66,03.
Data zamieszczenia informacji