Nr postępowania DZ/IB/341/114/12

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Glinienko, Janowo, Łysy Młyn, Drogocin oraz Knyszyn w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Baumgarta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe ?DROMAX?, ul. Milczańska 18A/19, 61-131 Poznań, z ceną brutto: 46.880,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Rajmund Liberski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?RAL? Projektowanie ? Konsulting, ul. Podgórna 99a, 65-246 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 41,20; - Oferta nr 2: Pracownia Projektowa MOST s.c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 67,46; - Oferta nr 3: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,91; - Oferta nr 4: Michał Baumgart prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe ?DROMAX?, ul. Milczańska 18A/19, 61-131 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 5: ?Polska Inżynieria? Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B, lok. 19, 02-002 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 49,50; - Oferta nr 6: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,49; - Oferta nr 7: ?Biuro Inżynierii Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. jawna?, os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 61,15; - Oferta nr 8: Marcin Dobek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej ?LISPUS?, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, liczba uzyskanych punktów: 52,21; - Oferta nr 9: Renata Rystał-Chudy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JK PROJEKT, ul. Błażeja 6G/21, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,06; - Oferta nr 10: NAP?PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 76,53; - Oferta nr 11: ?SMP Projektanci? Szuba, Matysik, Pokorski Sp. jawna, ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,03; - Oferta nr 12: Danuta Ciszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe, ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,71; - Oferta nr 13: EURO ? ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Marusarzówny 2 paw. 22, 80-288 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 47,64.
Data zamieszczenia informacji