Nr postępowania DZ/IB/341/109

Remont chodnika pomiędzy ul. Hulewiczów a ul. Stróżyńskiego
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń z ceną brutto: 63.716,78 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J., ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 74,04; - Oferta nr 2: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud-Bruk, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,33; - Oferta nr 4: Zbigniew Filipiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AR-TOR, Mnichowo 40, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 81,69; - Oferta nr 5: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR ? DROG S.C.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Pogórne, liczba uzyskanych punktów: 76,69; - Oferta nr 6: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 98,89; - Oferta nr 7: Drogbet Wieczorek Sp. J., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 71,47; - Oferta nr 8: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,75; - Oferta nr 9: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych ?Jach-Gum? , ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,13; - Oferta nr 10: Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska liczba uzyskanych punktów: 97,38.
Data zamieszczenia informacji