Nr postępowania DZ/UTZ/341/117/12

Montaż elementów osłaniających drzewa i krzewy w pasach drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto dla: części I zamówienia (Stare Miasto Centrum, Stare Miasto Północ, Nowe Miasto) ? 27.196,24 zł, dla części II zamówienia (Grunwald, Jeżyce) ? 33.215,08 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 39,11; - oferta nr 2 ? Zakład Konserwacji Zieleni ?BONSAI? s.c. Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska, ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II zamówienia ? 83,07; - oferta nr 3 ? Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I zamówienia ? 100; dla części II zamówienia - 100.
Data zamieszczenia informacji