Nr postępowania DZ/IB/341/108/12

Budowa ulicy Unisława w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL? Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 395.277,66 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 2: Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy ?ABRAMOWSKI? Robert Abramowski, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 64,16; - Oferta nr 3: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL? Jarosław Grześkowiak, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,17; - Oferta nr 4: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 58,27; - Oferta nr 5: POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 65,05; - Oferta nr 6: ?ELTEL? Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,54; - Oferta nr 7: Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL? Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 8: Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 74,97; - Oferta nr 9: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Konwisarz, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,47; - Oferta nr 10: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 74,83; - Oferta nr 11: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 79,82; - Oferta nr 12: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 68,95; - Oferta nr 13: Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 60,74; - Oferta nr 14: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,12; - Oferta nr 15: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 72,76.
Data zamieszczenia informacji