Nr postępowania DZ/RB/341/131/12

Modernizacja systemu sterowania ruchem ? Etap I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Wołodźko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, z ceną brutto dla 1 części zamówienia ? 504.467,40 zł, dla 2 części zamówienia ?174.242,29 zł, dla 3 części zamówienia ? 78.031,69 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Andrzej Wołodźko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Wołodźko ?AWOTEL?, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla 1 części zamówienia ? 100, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ?100, liczba uzyskanych punktów dla 3 części zamówienia ? 100; oferta nr 2 ? ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla 1 części zamówienia ? 68,50, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ? 65,37, liczba uzyskanych punktów dla 3 części zamówienia ? 54,58; oferta nr 3 ? ?CETEL SERWIS? Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 3, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ? 56,91; oferta nr 4 ? Zakład Robót Budowlanych ?TEELDOM? Sp. z o.o., Sp. j., ul. Dworska 5, 61-619 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla 1 części zamówienia ? 65,48, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ? 70,76, liczba uzyskanych punktów dla 3 części zamówienia ? 64,64; oferta nr 5 ? PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 3, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: dla 1 części zamówienia ? 56,11, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ?65,81, liczba uzyskanych punktów dla 3 części zamówienia ? 62,54; oferta nr 6 ? Netservice24 Sp. z o.o., ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla 1 części zamówienia ? 76,04, liczba uzyskanych punktów dla 2 części zamówienia ? 67,39, liczba uzyskanych punktów dla 3 części zamówienia ? 48,73.
Data zamieszczenia informacji