Nr postępowania DZ/IB/341/120/12

Budowa ul. Leśników i ul. Warpińskiej (ETAP I), ul. Drwali i ul. Starkowkiej od ul. Drwali do ul. Zieliniec (ETAP II) oraz ul. Zieliniec (ETAP III) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez konsorcjum firm, skład którego tworzą: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska (lider konsorcjum) oraz Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL? Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo (członek konsorcjum), z ceną brutto: 2.398.963,91 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): - Oferta nr 1: Radosław Drozdowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGBUD, ul. Limanowskiego 1A/20, 32-020 Wieliczka, liczba uzyskanych punktów: 83,39; - Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,28; - Oferta nr 4: POL ? DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 83,08; - Oferta nr 5: ?ELTEL? Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,86; - Oferta nr 6: konsorcjum firm, skład którego tworzą: Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska (lider konsorcjum) oraz Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL? Mateusz Cegłowski, ul. Srebrna 2, 62-002 Złotkowo (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 7: Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48, Rabowice, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 88,37; - Oferta nr 8: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 89,38.
Data zamieszczenia informacji