Nr postępowania DZ/UD/341/127/12

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Konopnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 102.065,39 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 94,26; - oferta nr 3: DROBUD Sp. z o.o., ul Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,92; - oferta nr 4: Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 54,37; - oferta nr 5: Zakład Drogowo ? Budowlany Władysław Kaszkowiak Sp. jawna, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 86,86; - oferta nr 6: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,91.
Data zamieszczenia informacji