Nr postępowania DZ/IB/341/137/12

Budowa ul. Kościerzyńskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?ELTEL? Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, z ceną brutto: 427.537,67 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 87,70; - oferta nr 2: ?ELTEL? Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 79,92; - oferta nr 4: ?Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR?DROG s.c.? Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 51,47; - oferta nr 5: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 74,76; - oferta nr 6: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, Dąbrowa, 62-069 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 52,51; - oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,68; - oferta nr 8: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROMEL? Jarosław Grześkowiak, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań oraz Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Konwisarz, os. J. III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,58; - oferta nr 9: Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy ?ABRAMOWSKI? Robert Abramowski, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 76,67; - oferta nr 10: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 99,53; - oferta nr 11: Andrzej Szeszuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DROGOPAL? Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica, liczba uzyskanych punktów: 66,74.
Data zamieszczenia informacji