Nr postępowania DZ/IB/341/141/12

Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Grochowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 143.108,66 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 78,33; - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 93,87; - oferta nr 3 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,41; - oferta nr 4 - Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUD-BRUK, ul. J. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 99,15; - oferta nr 5 - Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. j., Kamionki, ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 85,87; - oferta nr 6 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 82,64. - oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane ?BRUKPOL? Adam Kulczyk Piotr Kulczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 91,77; - oferta nr 8 - DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 81,39; - oferta nr 9 - Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 10 - Jerzy Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gór-Bud, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów:83,69; - oferta nr 11 - Vigen Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów: 81,70; - oferta nr 12 - Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL Michał Siejek, ul. Syrenia 8a, 61-017 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,84.
Data zamieszczenia informacji