Nr postępowania DZ/IB/341/192/06

Roboty budowlane w zakresie modernizacji ul. Inflanckiej w Poznaniu, na odcinku od posesji nr 14 do skrzyżowania z ul. abp. Baraniaka w Poznaniu.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie została złożona żadna oferta.
Data zamieszczenia informacji