Nr postępowania DZ/EL/341/09/12

Dostawa słupków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla Zadania A - Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, z ceną brutto: 141.450,00 zł, - dla Zadania B ? Metalkop Sp. z o.o., ul. B. Hagera 43, 41-800 Zabrze, z ceną brutto: 50.405,40 zł, - dla Zadania C ? Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?APREMO? ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 183.639,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Mateusz Bernacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo Wdrożeniowy Opus Plus, ul. Bełchatowska 22, 60-161 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 74,80; Zadanie B ? 59,91; Zadanie C ? 49,50; - oferta nr 2 ? Ewa Antczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?Budowa i Utrzymanie Dróg?, ul. Spokojna 61, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 65,86; - oferta nr 3 ? Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo APREMO ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów: Zadanie C ? 100; - oferta nr 4 ? Szymon Konieczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Reko Steel, ul. Konopnickiej 20A/10, 88-300 Mogilno, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 82,49; Zadanie B ? 64,68; - oferta nr 5 ? Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 100; Zadanie B ? 57,15; Zadanie C ? 81,80; - oferta nr 6 ? Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 88,36; Zadanie B ? 93,56; - oferta nr 7 ? ?GIERA? Znaki Drogowe, Michał Giera, Krystyna Giera Spółka jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 56,46; Zadanie B ? 42,29; - oferta nr 8 ? Czmuda Sp. z o.o., ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 73,68; Zadanie B ? 77,35; Zadanie C ? 56,94; - oferta nr 9 ? Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 60,03; Zadanie B ? 84,32; - oferta nr 10 ? Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: Zadanie B ? 54,42; - oferta nr 11 ? Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej ?Bielik?, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, Oddział w Kamińsku, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 39,06; Zadanie B ? 48,80; - oferta nr 12 ? P.P.H.U. ?Znak? s.c. K. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 81,90; Zadanie B ? 96,88; - oferta nr 13 ? Mirosław Gomolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Venag, ul. Brzeziny Miejskie 7A, 44-203 Rybnik, liczba uzyskanych punktów: Zadanie B ? 52,53; - oferta nr 14 ? Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND, ul. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 76,92; Zadanie B ? 66,63; - oferta nr 15 ? Metal ? Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie C ? 97,77; - oferta nr 16 ? Vivenge Sp. z o.o., ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 43,35; Zadanie B ? 16,46; - oferta nr 17 ? Metalkop Sp. z o.o., ul. B. Hagera 43, 41-800 Zabrze, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 48,96; Zadanie B ? 100; - oferta nr 18 ? LIRF P.H.U.P. Fornalczyk s.c. A. Fornalczyk, E. Antczak, ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 52,69; Zadanie B ? 65,05; - oferta nr 19 ? TIOMAN Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: Zadanie A ? 89,32; Zadanie B ? 72,28.
Data zamieszczenia informacji