Nr postępowania DZ/IB/341/08/13

Budowa chodnika w ul. Naramowickiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bożydara do ul. Dzięgielowej ? etap II

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 80.555,46 zł . PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: Jerzy Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR-BUD, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 87,06; - Oferta nr 2: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 97,83; - Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 84,80; - Oferta nr 4: Tadeusz Badera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa BADERA, Dalachow 354, 46-325 Rudniki, liczba uzyskanych punktów: 87,83, - Oferta nr 5: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak liczba uzyskanych punktów: 85,95; - Oferta nr 6: Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 97,01; - Oferta nr 8: DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,08; - Oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski ,liczba uzyskanych punktów: 100; - Oferta nr 10: Vigen Sp. z o.o., ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo, liczba uzyskanych punktów: 89,43.
Data zamieszczenia informacji