Nr postępowania DZ/UTZ/341/03/13

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2012 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 458.935,96 zł dla II części zamówienia ? Rejon 1B, z ceną brutto: 282.569,28 zł dla IV części zamówienia ? Rejon 2A, z ceną brutto: 327.696,02 zł dla X części zamówienia ? Rejon 4A; - Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 252.662,76 zł dla I części zamówienia ? Rejon 1A, z ceną brutto: 275.172,12 zł dla V części zamówienia ? Rejon 2B, z ceną brutto: 221.995,52 zł dla VI części zamówienia ? Rejon 2C, z ceną brutto: 425.696,04 zł dla XI części zamówienia ? Rejon 4B, z ceną brutto: 354.605,04 zł dla XII części zamówienia ? Rejon 4C, z ceną brutto: 338.151,24 zł dla XIV części zamówienia ? Rejon 6A; - Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Sienkiewicz ?ALKOM? Firma Handlowo - Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 349.194,02 zł dla III części zamówienia ? Rejon 1C, z ceną brutto: 617.031,44 zł dla VII części zamówienia ? Rejon 3A, z ceną brutto: 204.621,12 zł dla VIII części zamówienia ? Rejon 3B, z ceną brutto: 243.260,02 zł dla IX części zamówienia ? Rejon 3C, z ceną brutto: 195.524,50 zł dla XIII części zamówienia ? Rejon 5A. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla XIII części zamówienia - Rejon 5A: 68,46. - oferta nr 2 ? Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro-Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla XIV części zamówienia - Rejon 6A: 51,07. - oferta nr 3 - Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: I części zamówienia ? Rejon 1A: 92,87; II części zamówienia ? Rejon 1B: 100; IV części zamówienia ? Rejon 2A: 100; X części zamówienia ? Rejon 4A: 100; XII części zamówienia ? Rejon 4C: 88,88; XIII części zamówienia ? Rejon 5A: 98,74; XIV części zamówienia ? Rejon 6A: 81,36. - oferta nr 4 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów dla: I części zamówienia ? Rejon 1A: 100; dla II części zamówienia ? Rejon 1B: 94,54; III części zamówienia ? Rejon 1C: 98,87; IV części zamówienia ? Rejon 2A: 99,77; V części zamówienia ? Rejon 2B: 100; VI części zamówienia ? Rejon 2C: 100; VII części zamówienia ? Rejon 3A: 98,69; VIII części zamówienia ? Rejon 3B: 95,91; IX części zamówienia ? Rejon 3C: 91,32; X części zamówienia ? Rejon 4A: 81,51; XI części zamówienia ? Rejon 4B: 100; XII części zamówienia ? Rejon 4C: 100; XIII części zamówienia ? Rejon 5A: 96,03; XIV części zamówienia ? Rejon 6A: 100. - oferta nr 5 - Janusz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Trawpol? Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: V części zamówienia ? Rejon 2B: 61; VI części zamówienia ? Rejon 2C: 55,28; VIII części zamówienia ? Rejon 3B: 48,08; dla XIII części zamówienia ? Rejon 5A: 61,47. - oferta nr 6 - PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów dla: IV części zamówienia ? Rejon 2A: 78,73; V części zamówienia ? Rejon 2B: 62,84; VII części zamówienia ? Rejon 3A: 58,29; VIII części zamówienia ? Rejon 3B: 76,75; IX części zamówienia ? Rejon 3C: 86,05; X części zamówienia ? Rejon 4A: 78,21; XI części zamówienia ? Rejon 4B: 80,39; XII części zamówienia ? Rejon 4C: 71,64. - oferta nr 7 - Andrzej Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. ?Ogród? ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów dla IX części zamówienia ? Rejon 3C: 66,85. - oferta nr 8 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Sienkiewicz ?ALKOM? Firma Handlowo - Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: I części zamówienia ? Rejon 1A: 87,35; II części zamówienia ? Rejon 1B: 93,09; III części zamówienia ? Rejon 1C: 100; IV części zamówienia ? Rejon 2A: 96,91; V części zamówienia ? Rejon 2B: 95,30; VI części zamówienia ? Rejon 2C: 91,29; VII części zamówienia ? Rejon 3A: 100; VIII części zamówienia ? Rejon 3B: 100; IX części zamówienia ? Rejon 3C: 100; X części zamówienia ? Rejon 4A: 84,34; XI części zamówienia ? Rejon 4B: 85,56; XII części zamówienia ? Rejon 4C: 84,48; XIII części zamówienia ? Rejon 5A: 100; XIV części zamówienia ? Rejon 6A: 79,12. - oferta nr 9 ? Plenerbud Grzegorczyk Spółka Jawna, ul. Wiklinowa 28, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów dla: IV części zamówienia ? Rejon 2A: 62,92; XI części zamówienia ? Rejon 4B: 60,80; XII części zamówienia ? Rejon 4C: 51,15. - oferta nr 10 - GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla V części zamówienia ? Rejon 2B: 95,12.
Data zamieszczenia informacji