Nr postępowania DZ/RB/341/21/13

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? oferta nr 6 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań z ceną brutto dla: Zadania 1 ? 57.810,00 zł; Zadania 2 ? 57.957,60 zł, Zadania 3 ? 57.957,60 zł; Zadania 4 ? 63.369,60 zł, Zadania 5 ? 32.754,90 zł; Zadania 6 ? 48.277,50 zł, Zadanie 7 ? 33.603,60 zł. - Zadania 8 ? oferta nr 1 złożona przez Firmę RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto dla: Zadania 8 ? 248.583,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 8 ? 100; - oferta nr 2 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 79,11; Zadanie 2 ? 79,01; Zadanie 3 ? 79,01; Zadanie 4 ? 78,99; Zadanie 5 ? 83,40; Zadanie 6 ? 98,38; Zadanie 7 ? 76,39; - oferta nr 3 złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ?ZABERD? S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 68,50; Zadanie 2 ? 58,62; Zadanie 3 ? 68,68; Zadanie 7 ? 58,03; - oferta nr 4 złożona przez PDEM.PL Sp. z o.o., 38-114 Niebylec 192, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 65,85; Zadanie 2 ? 61,56; Zadanie 3 ? 57,55; - oferta nr 5 złożona przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: GRAWIL Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo ?DUBR? Sp. z o.o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce (członek konsorcjum), Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: Zadanie 5 ? 73,36; Zadanie 6 ? 75,77; Zadanie 8 ? 84,67; - oferta nr 6 złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100; Zadanie 3 ? 100,00; Zadanie 4 ? 100; Zadanie 5 ? 100; Zadanie 6 ? 100,00; Zadanie 7 ? 100; - oferta nr 7 złożona przez Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-107 Wrocław liczba uzyskanych punktów: Zadanie 8 ? 80,20; - oferta nr 8 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy ?Falcon?, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 3 ? 78,72; Zadanie 4 ? 81,62; Zadanie 7 ? 81,75; - oferta nr 9 złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 88,06; Zadanie 2 ? 88,03; Zadanie 3 ? 88,03; Zadanie 4 ? 88,03; Zadanie 7 ? 71,52; Zadanie 8 ? 88,45.
Data zamieszczenia informacji