Nr postępowania DZ/UD/341/32/13

Remont nawierzchni chodnika: pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Łozową oraz w ul. Żurawinowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta pana Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 54.124,51 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? PLENERBUD Grzegorczyk Sp. j., ul. Wiklinowa 28, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 81,76; oferta nr 2 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 72,67; oferta nr 3 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,55; oferta nr 5 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,97, oferta nr 6 ? Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, lista uzyskanych punktów: 93,71, oferta nr 7 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 95,68, oferta nr 8 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,90, oferta nr 9 ? Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 73,86, oferta nr 10 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 91,55, oferta nr 11 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,40.
Data zamieszczenia informacji