Nr postępowania DZ/UD/341/43/13

Remont nawierzchni chodnika w ul. Winiarskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR ? BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, z ceną brutto 48.735,12 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 70,94; - oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD Jacek Ratajczak, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 88,08; - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?TOR ? BRUK? Sp. z o.o., os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Konwisarz ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo - Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,17; - oferta nr 5 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,52; - oferta nr 6 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno ? Budowlane Marcin Borkowski, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 78,81.
Data zamieszczenia informacji