Nr postępowania DZ/IB/341/40/13

Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym ulicy bez nazwy- boczna od Glinianej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez Krzysztofa Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, z ceną brutto: 56.192,32 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? Oferta nr 1: Krzysztof Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, liczba uzyskanych punktów: 100; Oferta nr 1: ? PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 73,13; Oferta nr 3: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 90,32; Oferta nr 4: Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?FILBAR?, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 91,92; Oferta nr 5: Mariusz Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENEEL, ul. Nowaszki 2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 69,33. Oferta nr 6: Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlany EL-INSBUD E. Piechowiak, B. Jarczak s.c., ul. Rzeczna 4, 62-100 Wągrowiec, liczba uzyskanych punktów: 57,00.
Data zamieszczenia informacji