Nr postępowania DZ/UI/341/34/13

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie 01.07.2013 - 15.10.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań (lider konsorcjum) oraz SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (członek konsorcjum), z cenami brutto: - dla części 1 zamówienia Rejon I - Stare Miasto-Centrum ? 879.119,98 zł; - dla części 2 zamówienia Rejon II - Stare Miasto-Północ ? 368.306,99 zł; - dla części 3 zamówienia Rejon III ? Nowe Miasto-Północ ? 318.600,00 zł; - dla części 4 zamówienia Rejon IV ? Nowe Miasto - Południe ? 319.679,98 zł. - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum) oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań 9 Poznań (członek konsorcjum), z cenami brutto: dla części 5 zamówienia Rejon V - Grunwald z ceną brutto: 488.547,72 zł; dla części 6 zamówienia Rejon VI - Jeżyce z ceną brutto: 598.409,64 zł. - Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto dla części 7 zamówienia Rejon VII - Wilda ? 394.411,68 zł; PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: dla części 1 zamówienia: 100; dla części 2 zamówienia: 100; dla części 3 zamówienia: 100; dla części 4 zamówienia: 100. - konsorcjum firm skład, którego tworzą: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań 9 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części 5 zamówienia:100; dla części 6 zamówienia:100; - Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?SAN ? EKO? Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części 7 zamówienia:100.
Data zamieszczenia informacji