Nr postępowania DZ/UD/341/44/13

Mycie ekranów akustycznych i balustrad na obiektach inżynierskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez p. Jarosława Żentkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, z ceną brutto 52.011,95 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 2 ? Katarzyna Zasieczna prowadząca działalność gospodarczą pod Clean 4 You Michalak, ul. P. Tomickiego 14/22, 61-116 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,40; ­- oferta nr 3 ? Paweł Byczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i Wysokościowych ?PIASMET?, ul. Poziomkowa 7, Kolanówko, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 34,32; ­- oferta nr 5 ? PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 30,81; ­- oferta nr 7 ? Jarosław Żentkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji