Budowa ul. Umultowskiej jest tematem o wieloletniej historii. W związku z kończącą się budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 oraz rozpoczęciem realizacji ul. Nowej Naramowickiej powróciła dyskusja na temat utwardzenia ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej.

Przygotowując się do rozpoczęcia konsultacji społecznych Zarząd Dróg Miejskich zorganizował spotkanie z Radą Osiedla Umultowo. Pokazało ono, że obawy mieszkańców o utratę spokojnego charakteru ulicy oraz sąsiadujące z nią cenne przyrodniczo tereny są nadal aktualne. Nie mniej dostrzegają oni potrzebę budowy utwardzonej drogi. Aby lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, jak również określić miejsca wymagające szczególnego przeanalizowania przez projektantów, Gabinet Prezydenta Miasta Poznania oraz ZDM organizują spacer badawczy. Stanowi on pierwszy etap konsultacji społecznych.

W spacerze mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Poznania, w tym szczególnie ci z osiedla Umultowo. Dla zapewnienia uczestnikom komfortu oraz konstruktywnego charakteru spotkania, przyjęto, że odbędzie się on w maksymalnie 20-osobowych grupach i potrwa do 1,5 godziny. Z tego powodu osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres konsultacje@um.poznan.pl, podając imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. W związku z wyczerpaniem dostępnych miejsc na spacer w pierwszym terminie, możliwe jest zapisanie się jedynie na czwartek, 7 czerwca br. o godzinie 17.30. Termin zgłoszeń upływa w piątek, 1 czerwca.

Przesłanie zgłoszenia na podany adres e-mail jest warunkiem uczestnictwa w spacerze badawczym. O wpisaniu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału oraz informacje o wyczerpaniu wolnych miejsc będą wysyłane zwrotnie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku większej liczby chętnych przewidywane jest zorganizowanie dodatkowego spotkania.