Ogródki ustawiane przy restauracjach i barach każdego roku cieszą się zainteresowaniem ich klientów. Dzięki nim właściciele lokali mogą zwiększyć liczbę dostępnych miejsc i przyciągnąć dodatkowych gości. Stoiska promocyjne pozwalają natomiast prowadzić działalność handlowo-gastronomiczną przed lokalami. Ogródki mogą funkcjonować od 1 kwietnia (w przypadku ulic Taczaka i Żydowskiej od 1 maja) do 30 października, natomiast stoiska przez cały rok.

Formularz wniosku o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego dostępny jest na stronie internetowej ZDM w zakładce Jak załatwić sprawę. Należy do niego dołączyć:
- nieaktualizowaną mapę w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją,
- kopię umowy najmu lokalu,
- dane rejestrowe firmy,
- pozytywną opinię Sanepidu,
- pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można wysłać mailem zatytułowanym OGRÓDEK GASTRONOMICZNY na adres zdm@zdm.poznan.pl, dostarczyć do siedziby ZDM osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

Wygląd ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego musi być zgodny z Wytycznymi estetycznymi dla ogródków letnich i stoisk promocyjnych, opracowanymi przez Urząd Miasta Poznania. Regulują one między innymi wymiary i możliwe położenie ogródka, jego kolorystykę czy też możliwość prezentacji logotypów z nazwą lokalu lub sponsora.

Ustawienie ogródka lub stoiska w pasie drogowym wiąże się z opłatą według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania, które wynoszą od 0,40 do 1 zł za metr kwadratowy za dzień w sezonie letnim (kwiecień - październik) i od 0,20 do 0,50 zł za metr kwadratowy za dzień w okresie zimowym (listopad - marzec, tylko stoiska promocyjne).

UWAGA:

Zgodnie z zarządzeniem nr 264/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca
2016 r.  ustalony został czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz stoisk promocyjnych zlokalizowanych w "Obszarze Staromiejskim" w następujący sposób:

a) w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 06:00 do godz. 24:00
w danym dniu,

b) w piątki i soboty od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego,

c) w przypadku, gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, również może funkcjonować od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego,

d) dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww. godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz stoisk promocyjnych - jako czasu potrzebnego na jego zamknięcie;

Poza "Obszarem Staromiejskim" ogródki mogą być lokalizowane w każdy dzień tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.